Bun venit in Comuna Poiana Sibiului

DESPRE

 

COMUNA POIANA  SIBIULUI

 

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ ŞI RELIEFUL

Comuna Poiana Sibiului este aşezată în sud-vestul judetului Sibiu având ca vecini localităţile Jina, Rod, Tilisca, Dobârca din judetul Sibiu, Gîrbova şi Cărpiniş din judetul Alba. Comuna este străbătută de drumul judeţean 106E care leagă aşezările Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului, Jina, Şugag.

Poiana Sibiului – localitate cunoscută din Mărginimea Sibiului este situată alături de celelalte localităţi ale regiunii pe marginea geografică nordică a Munţilor Cindrelului, pe prima platformă a munţilor, ce face trecerea de la cele mai nordice şi mai coborâte prelungiri muntoase la depresiunile desfăşurate în faţa lor. Aşezarea s-a dezvoltat între marginea abriptului de la nord şi culmile dinspre sud ale pratformei celei mai joase şi destul de fragmentate ale Munţilor Cindrelului, la altitudinea de 850 – 950 metri, ocupând bazinul de culegere a văii Radei. Spre sud se întinde pe o lăţime variind între 600 şi 1000 m, ajungând pînă sub culmile mai înalte ce domină loacalitatea: Pietriceaua (975 m ) şi Ciuha (1064m) .

 

RELIEFUL

Localitatea Poiana Sibiului este situată spre limita nordică a platfoemei inferioare din Munţii Cindrel. Relieful este format din interfluvii largi şi vălurite, care coboară fără denivelări prea accentuate spre cursul actual al văii Radei şi al afluienţilor săi. Culmile şi plaiurile sunt netede şi în general largi oferind condiţii de circulaţie . Relieful pe care se aşterne vatra comunei este adânc fragmentat cu dealuri înalte (Ghilghiu, Vlaşin, handor ) şi văi înguste (Radei, Vlaşinului, Arinii ). Pe câteva interfluvii şi coaste mai puţin povârnite numite “Delniţe” s-a dezvoltat cea mai mare parte a satului ele fiind acoperite de gospodării şi grădini.

Fauna: bogată şi diversificată fiind reprezentată printr-un număr mare de specii: lupul, ursul, mistreţul, vulpea, iepurele, veveriţa, dihorul, cerbul, pisica sălbatică, căpriorul, jderul şi viezurele. În apele care străbat comuna există : păstrăv indigen şi mreană.

In ierburile si frunzisurile padurilor se strecoara soparla,sarpele de padure,salamandra sau chiar vipera.

La acestea datorita conditiilor de vegetatie,se adauga animalele domestice specifice zonei care a dat renumele zonei si prosperitatea acesteia  ovinele si bovinele .

 

FLORA

În zona depresionară şi în lungul văilor întâlnim arbori, ca: mesteceni, fagi, salcia, carpen, plopul, arinul, paltin, gorun şi frasin. Tot aici sunt prezenţi arbuşti ca: măceşul, porumbarul, păducelul, alunul, murarul, cornul, scoruşul precum şi plantele ierboase: pipirigul, rogozul şi fâneţele de luncă.

În varietate mare în zona deluroasă cresc pomi fructiferi şi fructele de pădure: alune, zmeură, mure, coacăze, fragi.

 

CARACTERISTICI CLIMATERICE

Din punct de vedere climatic temperatura medie anuală în localităţi şi depresiune este de 6 grade Celsius, pe plaiurile apropiate de 4 grade Celsius iar în cele mai înalte peste 1000 m altitudine de numai 2 grade Celsius.  

 

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Reţeua de pâraie de pe hotarul localităţii Poiana Sibiului aparţin pârâului Secaş şi Pârâului Negru, afluent al Cibinului.

Marginea nordică a localităţii este drenată de Secaş, tributary Mureşului, ca affluent al râului Sebeş şi care primeşte câţiva afluenţi mici, dintre care mai importanţi sunt Pârâul Rodului, cu o lungime de 9 km şi o suprafaţă de 23 kmp a cărui izvoare sunt la vest de localitatea Rod, unit cu Valea Radei lungă de 7 km şi cu suprafaţa bazinului hidrografic de 10 kmp. Valea Radei şi cei doi afluenţi care formează Valea Arinii şi Valea Vlaşinului taie vatra localităţii.

Pe hotarul sudic curge Pârâul Negru lung de 26 km, care se varsă în Cibin. De pe hotarul localităţi primeşte numeroase pâraie mici : Cloţilor, Luncuţa, Stăuini, Buciumaş.

 

POPULAŢIA

Populaţia stabilă a comunei Poiana Sibiului, numără 2.894 de persoane şi 1.269 locuinţe.

Populaţia este repartizată pe activităţi de economie naţională astfel:

 • agricultură  şi creşterea animalelor: 2788
 • comerţ: 22
 • administraţie publică: 8
 • învăţământ: 30
 • sănătate şi asistenţă socială: 39
 • alte activităţi şi servicii : 38

Compoziţia populaţiei pe religii se reprezintă astfel:

 • Ortodocşi : 2.784 locuitori
 • Baptişti : 110 locuitori

 

CĂI DE TRANSPORT

Comuna Poiana Sibiului este stăbătură de drumul judeţean 106 E și 106 G

Lungimea totală a drumurilor publice a comunei este de : 46,5  km

 • drumuri judeţene – 14 km
 • străzi – 16,5 km
 • căi de transport feroviar – nu e cazul
 • căi de transport aeriene – nu e cazul
 • căi de transport subterane – nu e cazul
 • căi navigabile – nu e cazul
 • reţele de conducte magistrale – nu e cazul

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Resursele naturale – pădurile şi păşunile reprezintă 70% din suprafaţa comunei şi sunt date în administrare Ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte. 

Solurile – plaiurile etajului montan inferior, cu întinse pajişti pentru cosit şi păşunat

beneficiază de soluri brune montane de pădure tipice sau podzolice, favorabile vegetaţiei ierbii, precum şi culturilor. În zona terenurilor agricole ( Curechi ) se găsesc soluri brune tipice şi argilice pe care se cultivă cereale şi legume şi cresc pomi.

Suprafaţa agricolă:

 • arabil : 23 ha
 • fâneţe : 546 ha
 • păşuni: 872,79 ha
 • păduri: 808 ha

 

AGRICULTURA  

Este ramura de bază a comunei Poiana Sibiului.

Datorită reliefului acoperit cu păduri, păşuni şi fâneţe ponderea în agricultură o deţine creşterea animalelor, ovine, bovne şi porcine iar  în ceea ce priveşte culturile în comuna Poiana Sibiului se cultivă :

 

Nr. crt. Categorii de culturi UM Suprafaţa
Total suprafeţe cultivate din care: ha
1 Cartofi ha 13
2 legume ha 10
3 Plante furajere ha

 

În anul 2018 situaţia numărului de animale din comuna Poiana Sibiului este următoarea:

 • bovine : 43 capete
 • porcine : 50 capete
 • cabaline: 6 capete
 • ovine şi caprine: 8.147 capete
 • păsări: 2.700 capete

 

TURISMUL

Comuna are un potenţial turistic datorită peisajului şi monumentelor istorice din zonă: biserici, troiţe, muzeul.  

Capacitatea de cazare a comunei este de 28 locuri la pensiunea agroturistică ” Casa Balcu ”.

 

INFRASTURCTURI LOCALE

Instituţii publice:

 • Primăria comunei Poiana Sibiului cu 16 angajaţi
 • Comuna Poiana Sibiului are un Dispensar medical unde funcţionează 2 medici de familie , 1 medic dentist, 2 asistente medicale
 • 2 corpuri de clădire pentru şcoala cu cls. I – VIII
 • 1 corp de clădire pentru grădiniță
 • Cămin cultural, sala Tineretului şi biblioteca comnală
 • Dispensar sanitar veterinar

         

Reţele de utilităţi

 • reţea de distribuţie a apei potabile, iar lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de : 26,3  km
 • comuna Poiana Sibiului beneficiază de reţea electrică

 

              Inspector- contabil

              Măniguțiu Cornelia -Ana

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close